Kolegium katolických lékařů – program podzimního semestru

III. interní klinika VFN, U nemocnice 1, Praha 2

Schůzky Kolegia katolických lékařů se konají následující středy v knihovně III. interní kliniky VFN. Začátek akcí vždy v 18.30

22. září

„Teologie těla, katecheze Sv. Jana Pavla II.“

Mons. ThDr. Jan Balík, Ph.D., generální vikář pražské arcidiecéze, sídelní kanovník Metropolitní kapituly u Sv. Víta v Praze

prezident arcidiecézní Charity Praha

20. řijna

„Jak to zvládnout? /pro doktory i pro lidi/ v pandemii i době postcovidové“

MUDr. Radkin Honzák CSc, psychiatr, publicista, pedagog

IPVZ Praha

25. listopadu

Papež František – „FRATELLI TUTTI“

„Encyklika o bratrství a sociálním přátelství“

Doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.,

Katedra biblických věd věd, KTF UK Praha

8. prosince

„Sv. Zdislava, 800. výročí narození ošetřovatelka nemocných a zakladatelka špitálu patronka Asociace kolegií katolických lékařů České republiky“

s. Guzmana Valentová OP /katolický dům studujících/

s. Vincenta Vodáková OP /nakladatelství Krystal OP/