Kondolenční místo na arcibiskupství

Pražské arcibiskupství, Hradčanské nám. 16, Praha 1

Na pražském arcibiskupství (Hradčanské náměstí 16, Praha 1) je na recepci k dispozici kondolenční kniha v souvislosti s úmrtím emeritního papeže Benedikta XVI. Můžete přijít vyjádřit svůj zármutek či svou přímluvu za tohoto velkého papeže do čtvrtka 5. ledna 2023, od 10 do 18 hodin.