Konference o kardinálu Beranovi

Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 56/16, Praha 1

Dovolujeme s vás pozvat ve dnech 29. – 30. listopadu 2023 na konferenci Josef kardinál Beran, vůdčí osobnost katolické církve v Československu v době II. vatikánského koncilu pořádanou Arcibiskupstvím pražským ve spolupráci s ÚSTR v Sále kardinála Berana na pražském arcibiskupství, Hradčanské nám. 56/16, Praha 1.

Mezinárodní konference uspořádaná k 5. výročí repatriace ostatků arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana a k 135. výročí jeho narození přiblíží život místní katolické církve v průběhu koncilu do počátku 70. let minulého století. Záštitu převzal emeritní arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka.

Arcibiskup pražský a primas český Josef kardinál Beran se stal symbolem odporu domácí katolické církve proti úsilí komunistů pošlapat náboženskou svobodu, vytlačit duchovní a věřící z veřejného prostoru a uzavřít je za zdmi kostelů. V tomto roce si připomínáme 135. výročí jeho narození, jako muže, který se „nedal komunisty koupit“. Traduje se totiž výrok jednoho vysokého komunistického funkcionáře, že slavnostní bohoslužbou Te Deum při instalaci Klementa Gottwalda československým prezidentem si komunisté chtěli arcibiskupa Berana „koupit“ a podřídit. To se jim nepodařilo. Arcibiskup však za pevnost svých postojů zaplatil mnohaletou internací. Svět o něm znovu uslyšel až po jeho uvolnění z internace, kdy mu bylo povoleno odletět bez návratu do Říma na II. vatikánský koncil. V rámci konference bude zhodnocen význam vystoupení Josefa Berana na koncilu. Zároveň se přítomní seznámí s pohledem domácích i zahraničních historiků na koncil, na jeho důsledky a dobu pokoncilní až do 80. let minulého století.

Program konference:

středa 29. 11. 2023

9–9.30 hod.     Prezence

9.30 –10.00 Slavnostní zahájení: J. E. Dominik kardinál Duka, emeritní arcibiskup pražský, Mons. Zdeněk Wasserbauer, pomocný biskup pražský; za ÚSTR – ředitel odboru výzkumu a vzdělávání, doc. Petr Hlaváček

10.00-10.10   Michal Pehr (ÚSTR) uvede program konference, moderuje

10.10-10.30   P. Marek Miškovský (vicepostulátor beatifikačního procesu kard. Berana): Význam projevu kard. Berana na zasedání koncilu

10.30-10.50   Milan Bárta (ÚSTR): Československá rozvědka a Vatikán v polovině 60. let

10. 50–11.15  přestávka na kávu (25 min.)

Moderuje: Libor Svoboda (ÚSTR)

11. 35–11.55  prof. Rafał Łaťka (IPN Varšava, Odbor historického výzkumu a Univerzita kard. Sztefana Wyszińského): Spojeni s primasem Stef. Wyszińským. Aktivity polského episkopátu během II. vatikánského koncilu

11. 55–12.15  prof. Mirosław Szumiło (IPN Varšava, Universita M. Curie-Skłodowské, Lublin): Kontakty polských a československých biskupů během II. vatikánského koncilu

12.15–12.30    Diskuse

12.30–13.30    OBĚD

Moderuje: Milan Bárta (ÚSTR)

13.30–13.50  Stanislava Vodičková (ÚSTR): Činnost arcibiskupa pražského Josefa kardinála Berana v exilu

13.50–14.10 Eva Vybíralová (ÚSTR): Postoj Státního sekretariátu k tajné církvi v Československu a „Ostpolitik“

14.10–14.30 Markéta Doležalová (ÚSTR): Recepce výsledků II. vatikánského koncilu ženskými řeholními společenstvími. Na příkladu kongregace školských sester sv. Františka

14.30–14.50  Michal Pehr (ÚSTR): Mírové hnutí katolického duchovenstva a II. vatikánský koncil

14.50–15.00    diskuse

15.00 –15.45/16.00     prohlídka prostor arcibiskupského paláce

17.00 raut/večeře s pracovně-společenským posezením

čtvrtek 30. 11. 2023

Program věnován převážně II. vatikánskému koncilu, jeho významu a uplatnění jeho výsledků ve středoevropské církevní perspektivě

Moderuje: Eva Vybíralová (ÚSTR)

10.00–10.20 doc. Mgr. Jaroslav Šebek Ph.D., DSc. (Historický ústav AV ČR): Biskup František Tomášek v roli nástupce kardinála Josefa Berana

10.20–10.40 prof. Róbert Letz (katedra historie a didaktiky dějepisu, Univerzita Komenského, Bratislava): Slovensko počas Druhého vatikánského koncilu

10.40–11.00 Dr. Agáta Šustová-Drelová (Historický ústav, SAV, Bratislava): Medzi národom a ľudskými právami: recepcia sociokultúrneho myslenia Jána Pavla II. v slovenskom katolíckom disente  

11.00–11.15 přestávka na kávu

Moderuje: Markéta Doležalová (ÚSTR)

11.15–11.35 prof.  Stanislav Balík (děkan Fakulty soc. studií, Masarykova univerzita Brno): II. vatikánský koncil a srovnání proslovu Josefa kard. Berana s ostatními vystoupeními členů československé delegace

11.35–11.55 Libor Svoboda (ÚSTR): Podíl Josefa kardinála Berana na charakteru české exilové katolické publicistiky

11.55–12.15 Petr Kopal (ÚSTR): Obraz katolické církve v českém historickém filmu 60. let minulého století

12.15–12.30    Diskuse, závěr

12.30–13.30   Oběd

13.35   Pietní položení květin a vzpomínka u sarkofágu Josefa kardinála Berana v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha  

Změna programu vyhrazena