Kurz Beta: Ad gentes, o misijní činnosti církve

Komunitní centrum u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Stodůlky

Komunitní centrum u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Stodůlky pořádá 8. února od 10.00 Kurz Beta. Téma setkání: Ad gentes. Dekret o misijní činnosti církve. Jaké je poslání Nejsvětější Trojice a jaké je poslání církve? Co spadá pod misijní činnost církve? Jakým způsobem můžeme dávat svědectví víry? Jak spolu souvisí evangelizace a konverze? Co je to katechumenát? Jakým způsobem se tvoří křesťanské společenství a jaké jsou jeho složky?