Přihlášení na kurz duchovního doprovázení 2023-2024

budova CMTF UP v Olomouci, Univerzitní 22 a Duchovní centrum Vranov u Brna

V příštím akademickém roce se na CMTF UP v Olomouci opět uskuteční kurz duchovního doprovázení v ignaciánské tradici.  Je určen všem, kdo se angažují v oblasti duchovního doprovázení nebo se na tuto službu chtějí připravit, kněžím, řeholním osobám i laikům. Teoretická část je otevřená širokému okruhu zájemců a poslouží i těm, kdo chtějí prohloubit svůj duchovní život. Na praktickou část bude proveden výběr z přihlášených účastníků teoretické části.

Přihlášení do 20. září 2023, více informací o termínech setkání, o obsahu kurzu a odkazy na přihlášení na http://doprovazeni.cz

Za tým vedoucích kurzu
P. František Hylmar SJ, rektor kostela sv. Ignáce v Praze