Kurz duchovního doprovázení 2024-2025

Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

Od 4. 10. 2024 se na CMTF UP v Olomouci opět uskuteční kurz duchovního doprovázení v ignaciánské tradici. Je určen všem, kdo se angažují v oblasti duchovního doprovázení nebo se na tuto službu chtějí připravit, kněžím, řeholním osobám i laikům. Teoretická část je otevřená širokému okruhu zájemců a poslouží i těm, kdo chtějí prohloubit svůj duchovní život. Na praktickou část bude proveden výběr z přihlášených absolventů teoretické části.

Termíny teoretické části:
4. – 5. 10. 2024
25. – 26. 10. 2024
6. – 7. 12. 2024

Informace o obsahu, termínech a o přihlášení na http://doprovazeni.cz