Kurz Lektorů

Pastorační středisko, Kolejní 4, Praha 6

Kurz je určen pro všechny, kdo při bohoslužbách čtou liturgická čtení nebo přímluvy. Zkušenosti ale využijí i ti, kdo pracují s textem ve společenství nebo při jiných typech společných setkání, kde se Boží slovo čte nahlas.

Kurz povedou P. Michal Němeček a MgA. Jan Horák, kteří přiblíží teologické a liturgické důrazy při slavení bohoslužby slova, ale také orientaci v liturgických knihách atd. Součástí kurzu je také praktický nácvik čtení textu.

Předchozí přihlašování není nutné. (Parkování před objektem je v sobotu zdarma).