Letní kurz přípravy na zivot v manželství

Sál Sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice

Po loňské zkušenosti plánujeme letní kurz distanční formou od 20. 6 .–8. 8. Na závěrečný večer zveme přihlášené páry do sálu Sv. Vojtěcha.

Protože během prázdnin nejsme schopni zajistit prezenční formu kurzu, pro velký počet zájemců a díky dobrým zkušenostem s distanční formou kurzu, nabízíme sedm témat pro individuální práci v páru a závěrečné společné setkáni pro všechny. Ke každému večeru snoubenci dostávají odkaz na nahrávku přednáška a manuál pro společnou práci v páru a vzájemné sdílení. Jako zpětnou vazbu posílají jeden označený „úkol“, teprve pak mohou dostat další téma. Na zpracování každého tématu mají k dispozici týden. Podle zkušeností absolventů je to příjemně strávený čas.

Podzimní kurz Společné přípravy na život v manželství prezenční formou plánujeme v termínu 10. 10.–28. 11. 2023.

Jedná se pouze o doplněk přípravy oddávajícím knězem. Všechny náležitosti svatby je potřeba domlouvat s ním v dostatečném předstihu. Pokud se nacházíte v situaci, že nemůžete absolvovat prezenční kurz, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese Centra pro rodinu.

Přihlaste se pomocí elektronického formuláře ZDE