Misijní most modlitby

farnosti, rodiny

Papežská misijní díla v letošním roce zvou všechny farnosti, aby se do společného mostu modliteb za misie zapojili v sobotu 22. října večer, ideálně v 18 hodin. Děkujeme všem, kteří se s námi spojí v modlitbě ať už v kostelích, či aspoň v rodinách. Novénu k Misijní neděli 23. října si můžete stáhnout na www.missio.cz nebo objednat v Národní kanceláři: Papežská misijní díla, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové, tel: 604 838 882.