Akademie nejen pro seniory

Sál Pastoračního střediska, Kolejní 4, 160 00 Praha 6

Zveme vás na adventní duchovní obnovu Akademie na téma „Mládež svá a originální“. Postřehy z doprovázení mladých na cestě životem předloží P. Kamil Strak, vedoucí sekce pro mládež ČBK.