Modlitba s lidmi bez domova za přežití zimy

Azylový dům sv. Terezie, Pernerova 20, Praha – Karlín

Srdečně zveme na tradiční setkání klientů, pracovníků a přátel Arcidiecézní charity Praha, při němž chceme v modlitbě prosit, aby všichni, kdo jsou bez přístřeší, v pořádku přečkali zimu. Setkání zahájené mší svatou proběhne ve čtvrtek 21. prosince od 13 hodin v Azylovém domě sv. Terezie, Pernerova 20, Praha – Karlín.

Mši svatou budou sloužit kněží z Kněžského bratrstva misionářů San Carlo Borromeo, kteří působí ve farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Karlíně. Pro klienty bude po mši svaté připraveno pohoštění a vánoční dárek.

Pozvánku – plakátek k akci najdete zde.