Mše sv. a modlitba před Palladiem za biskupskou synodu

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Srdečně zveme k účasti na mši svaté a modlitbě před Palladiem v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi ve středu dne 31. května 2023 od 18 hodin. Hlavním celebrantem bude Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský a generální vikář.

Na prosbu kardinála Maria Grecha, generálního sekretáře synody, jako ostatní diecéze ve všech zemích uspořádáme slavení mariánské modlitby v rámci přípravy na XVI. řádné generální shromáždění biskupské synody.