Mše sv. za Antonína Dvořáka na Svaté Hoře

Svatá Hora u Příbrami

Na poutním místě Svatá Hora u Příbrami bude v neděli 5. května od 9.00 sloužena mše svatá za hudebního skladatele Antonína Dvořáka – 120 let od jeho úmrtí. Hudba: A. Dvořák: Mše D dur „Lužanská“. Účinkuje Vepřekův smíšený sbor, Svatohorský chrámový sbor a další.