Mše sv. za oběti zneužívání

Stará Boleslav-bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Velehrad

Všichni, kdo se zejména v církvi setkali s jakýmkoli způsobem zneužívání, jsou zváni k modlitbě a setkání navzájem mezi sebou s biskupy Zdenkem Wasserbauerem a Josefem Nuzíkem na dvou významných poutních místech. Akce se uskuteční paralelně v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi a v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě o svátku Panny Marie Bolestné, v pátek 15. září 2023.

„S pokorou a soucitem zvu všechny, kdo se v nějaké podobě setkali se zneužíváním. Jejich hlas a jejich příběh si zaslouží být slyšet,“ říká biskup Zdenek Wasserbauer, který má oblast ochrany před zneužíváním na starosti v rámci České biskupské konference a bude přítomen ve Staré Boleslavi i hlavním celebrantem mše svaté.

Program akce začne paralelně na obou místech v 16.00 smírnou adorací, v 17.00 je nabídnuta možnost setkání s biskupem a v 18.00 ho zakončí mše svatá za všechny přítomné i za ty, kteří přijít (zatím) nemohli.

„Svatý otec František často zařazuje setkání s oběťmi zneužívání do programu svých cest a já mám za to, že i v naší zemi nastal čas pozvat všechny, kterých se zneužívání týká. V den památky Panny Marie Bolestné se proto potkáme při modlitbě, abychom nesli bolest všech lidí, kteří se se zneužíváním setkali, a přispěli k uzdravení těchto těžkých ran. Setkání má nízkoprahovou podobu, aby se mohli zúčastnit a cítili se zde bezpečně i ti, kdo zatím nemohou nebo nechtějí o svých zkušenostech mluvit. A pokud někdo v tomto modlitebním prostředí najde odvahu promluvit o tom, co prožil, bude to pro něj i pro celé společenství důležitý krok,“ zve hlavní celebrant mše svaté na Velehradě biskup Nuzík.

Plakát zde