Mše sv. za přežití zimy

Azylový dům sv. Terezie, Pernerova 20, Praha-Karlín

Tradiční setkání klientů, pracovníků a přátel Arcidiecézní charity Praha, při němž účastníci v modlitbě poprosí, aby všichni, kdo jsou bez přístřeší, v pořádku přečkali zimu. Setkání zahájené mší svatou proběhne ve čtvrtek 22. prosince od 13 hodin v Azylovém domě sv. Terezie v Pernerově ulici 20 v pražském Karlíně. Mši svatou bude sloužit P. Jan Kotas a P. Jaroslav Brož. Pro klienty bude po mši svaté připraveno pohoštění a vánoční dárek.