MŠE SVATÁ KE CTI SV. ANEŽKY

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Kardinál Dominik Duka bude v pátek 13. 11. 2020 sloužit od 18.00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou ke cti sv. Anežky České.

Bohoslužbu bude přenášet Katedrála TV.