NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 2022

Stará Boleslav, Praha

Stará Boleslav, 27. – 28. září

úterý 27. září 2022

17.00     Svatováclavské duchovní zastavení na Václavském náměstí v Praze

18.00     vernisáž výstavy „České nebe. Putování za našimi světci“ v ambitech baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

18.50     příjezd relikvie sv. Václava před baziliku Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

19.00    modlitba za národ, Svatováclavský koncert a nešpory v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

22.00     světelný průvod s relikvií do baziliky svatého Václava ve Staré Boleslavi

středa 28. září 2022

7.00       mše svatá na hrobě sv. Václava v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

7.00       modlitba Anděl Páně a ranní chvály v bazilice svatého Václava ve Staré Boleslavi

7.30  a  8.30 mše svaté v bazilice svatého Václava ve Staré Boleslavi

10:00     POUTNÍ MŠE SVATÁ na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi, hlavní celebrant: J. Ex. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český

13.00     tradiční mše svatá v kapli blahoslaveného Podivena, Kněžské bratrstvo svatého Petra

15.00     modlitba za národ u Palladia země České v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

17.00     rozloučení s relikvií sv. Václava a odjezd na Pražský hrad

18.00     mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, celebruje P. Vojtěch Eliáš

18:00     řeckokatolická liturgie v bazilice svatého Václava ve Staré Boleslavi

18.00     koncert v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, Chrámový sbor Václav se sbormistryní Marií Nohýnkovou

pátek 30. září 2022

20.00     Varhany pro Václava, koncert v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi. Ludmila Pavlová, housle / Ondřej Valenta, varhany. Repertoár: J. S. Bach, W. A. Mozart, T. A. Vital

Plakát k Národní svatováclavské pouti najdete zde.

Informace o Svatováclavském putování Prahou s Palladiem Země české najdete zde.

Informace o dalších akcích ve Staré Boleslavi najdete zde.