Novoroční koncert sboru Byzantion v Řepích

Domov sv. Karla Boromejského, Praha, Řepy

Novoroční koncert komorního pěveckého sboru Byzantion – Collegium musicae slavicae Praga se koná 15. ledna 2023 od 16.30 v kostele Sv. Rodiny v Domově sv. Karla Boromejského, Praha, Řepy. Vstupné dobrovolné.

Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky probíhající za základě povolení Magistrátu hl. města Prahy pod č. j. S-MHMP/464339/2013 a byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu Domova, který slouží nemocným seniorům. Více na www.domovrepy.cz