Oslava 30. výročí posvěcení kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích

kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze 10 - Strašnicích

Farnost Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze 10 – Strašnicích oslaví 30. výročí posvěcení kostela v sobotu 15. června slavnou mší sv. od 10 hod. Celebrovat bude pan biskup Stanislav Přibyl, který udělí svátost biřmování. Po mši bude zahájena umělecká výstava s podtitulem „Do domu Hospodinova chodíme s radostí“.