Oslava posvěcení kostela sv. Františka na Chodově

kostel sv. Františka na Chodově

V neděli 3. září oslavíme 85 let od posvěcení farního kostela sv. Františka na Chodově. Od 8.00 mše svatá v kostele sv. Františka, odpoledne hra / putování po Jižním Městě, od 17.00 opékání na farní zahradě.

Více na www.kcmt.cz