Oslavy svátku sv. Prokopa

kapitulní kostel Všech svatých na Hradě Pražském

Srdečně vás zveme na oslavy svátku sv. Prokopa v kapitulním kostele Všech svatých na Hradě Pražském v roce 970. výročí jeho úmrtí.

V neděli 2. července 2023
15.00 Moleben k sv. Prokopovi
15.30 Archijerejská svatá liturgie, hlavní celebrant J. Exc. Mons. Ladislav Hučko, biskup – apoštolský exarcha

V úterý 4. července 2023
17.30 Slavnostní nešpory
18.00 Pontifikální mše svatá, hlavní celebrant J. M. Michael Josef Pojezdný, O.Praem., emeritní opat strahovský

Při bohoslužbách bude možné uctít ostatky sv. Prokopa Divotvůrce.

Plakát k akci najdete zde.