Památka sv. Cecílie na Svaté Hoře

Svatá Hora u Příbrami

Na poutním místě Svatá Hora u Příbrami si 22. listopadu připomeneme památku sv. Cecílie.


Svatocecilské nešpory od 18.00. Následuje svatocecilské setkání hudebníků. Více na www.svata-hora.cz