Péče o historický liturgický textil nejen pro kostelníky

Strahovský klášter, Praha 1

Královská kanonie premonstrátů na Strahově a Národní památkový ústav zvou k účasti na workshopu „Nedělní školy pro kostelníky“ 25. září 2022, 13.00 – 18.00, zakončeného liturgií nešpor s představením textilní památky opatem strahovským.

Přednášejí:

Mgr. Marie Kuldová, NPÚ středních Čech

PhDr. Jiří Vácha, PhD., Biskupství českobudějovické

Mgr. Libor Šturc, Královská kanonie premonstrátů na Strahově

MgA. Vendulka Otavská, restaurátorka historického textilu

David Brož, fotograf

Workshop slovem provází: Mgr. Marie Hodinářová

Historické liturgické textilie jsou velmi opomíjenými památkami. Jsou stále ohrožené nepříznivými vlivy a časem, ale hlavně nepoučeným člověkem. Zároveň se jejich hodnota s plynoucím časem zvyšuje, a to i jejich početními úbytky. Péče o liturgický textil přitom kromě vyhrazení místa náročná není. Měli bychom se pokusit následujícím generacím odkázat zbytky původních bohatých kolekcí liturgického textilu, kdysi náročně pořizovaného našimi předky. K jejich výraznému ochuzení daly impuls události  po roce 1948 a od té doby se dosud nepodařilo obnovit zvyky dobré péče v plném rozsahu.

Pokud známe hodnotu věcí, lépe je chráníme. Proto také workshop zahájíme přiblížením hodnoty liturgického textilu z pohledu liturgie i uměleckého řemesla. Poté budou následovat praktické ukázky uložení liturgického textilu v několika církevních institucích (Strahov, Biskupství ČB) i činností spojenou s ochrannou textilu, jako je jeho fotodokumentace, opravy a restaurování. Soustředíme se na  preventivní péči o liturgický textil, která není složitá, ale zcela zásadní.

Na závěr bude představeno vybrané historické liturgické roucho při nešporách, které uzavřou poučné a pestré nedělní odpoledne.

Vstup volný po předchozí registraci (na e-mail: hodinarova.marie@npu.cz, nebo tel.: 602 27 53 68), možné objednat oběd, který bude podáván v hotelu Questenberg ve 12 hodin, nedělní kávové přestávky zahrnuty. (Pokud by někdo chtěl představit farní depozitář, o který pečuje, ostatním účastníkům a podložil toto též aktuálními fotografiemi pro představu, bude mu poskytnut prostor v programu. Jako výraz vděčnosti za takovou aktivitu bude pozván na výše zmíněný oběd bezplatně. Pokud se plánujete zapojit, prosím, upozorněte na skutečnost v přihlášce). 

Plakát k akci najdete zde.

Workshop je jedním z vedlejších výsledků projektu NAKI II „Historické liturgické textilie v českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace (DG18P02OVV035), realizovaného v letech 2018-2022 a financovaného Ministerstvem kultury ČR.