Popeleční středa

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Mši svatou na Popeleční středu 22. února od 18.00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude sloužit pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání (hříchu).

Popeleční středou končí plesové či masopustní období a začíná 40denní půst před Velikonocemi.