Postaveny navzdory | Sakrální architektura 1948-1989

Jalovcová 2, Praha 1

Debata o sakrální architektuře a církevních dějinách spojená s prezentací knihy Postaveny navzdory. Vznik nových římskokatolických sakrálních staveb v českých zemích v letech 1948–1989. Pořádá Dominikánská 8 a Ústav pro studium totalitních režimů v úterý 18. dubna od 19.30, Jalovcová 2, Praha 1.

Sakrální výstavba přerušená léty druhé světové války se ve druhé polovině 20. století začala v evropských zemích dále rozvíjet. Současně pokračovalo hledání vyhovující podoby kostela, která by zahrnula jak podněty architektonické a technologické, tak podněty liturgické a ekleziologické. Naznačené procesy však byly ve státech na východní straně železné opony buď přímo znemožňovány, nebo minimalizovány.
* Jaké sakrální stavby v této době vznikly?
* Jak reflektují vývoj k němuž docházelo v profánní architektuře a v liturgice?
* Jak vlastně vypadal každodenní život věřících komunit a jak se do nich promítlo pražské jaro či reformy II. vatikánského koncilu?
* Jakým způsobem se k těmto stavbám a dílům stavět dnes?

Hosté: Tomáš Petráček, Michal Sklenář, Norbert Schmidt, moderuje Klára Jirsová. Živý stream a následný záznam zde.