Postní duchovní obnova na Svaté Hoře

Svatá Hora u Příbrami

Poutní místo Svatá Hora u Příbrami pořádá 25. února Postní duchovní obnovu v bazilice. Vede P. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska Praha.

Začátek od 9.00 kající pobožností s duchovním slovem, poté adorace Nejsvětější Svátosti, možnost svátosti smíření. Mše svatá od 11.00, zakončení ve 12.00 krátkým koncertem. Pravidelná mše svatá od 9.00 v tento den nebude sloužena. Více na www.svata-hora.cz