Pouť k hrobu Dr. Františka Noska

Poříčí nad Sázavou

Mši svatou za Dr. Františka Noska (1886-1935), významného katolického činitele předválečné doby, bude od 15.00 sloužit v kostele svatého Havla v Poříčí nad Sázavou (u řeky) apoštolský nuncius arcibiskup Charles D. Balvo. Od 16.00 následuje na hřbitově u kostela modlitba u hrobu Dr. Noska, od 16.15 proběhne setkání poutníků na místní faře. Bližší informace: muller.miloslav@centrum.cz, tel. 732 744 953. Pouť, již 86. v pořadí, pořádá Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR spolu s farností Poříčí nad Sázavou.