Pouť ke sv. Anně na Praze 3

kostel sv. Anny, Tovačovského ul., Praha 3 - Žižkov

26. července 2022 v 17.25 začínáme modlitbou svatého růžence, v 18.00 pokračujeme poutní mší svatou. Hlavním celebrantem bude P. Mgr. Štěpán Jiří Novák O.Praem, novokněz Kanonie premonstrátů na Strahově, který bude udílet novokněžské požehnání. Možnost prohlídky budovaného komunitního centra, vchod na rohu ulic Jeseniova a Tovačovského, více na www.farnost-zizkov.cz