Pouť Modliteb za nejmenší

Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko), Praha 1 - Malá Strana

Zveme vás ve čtvrtek 28. prosince 2023 na osmý ročník Smírné pouti za potracené děti, jejich rodiče a lékaře, kterou pořádá modlitební iniciativa Modlitby za nejmenší. Pouť je uzpůsobena tak, aby se jí mohly zúčastnit také rodiny s dětmi. Začneme v 11.00 hodin mší svatou
s otcem biskupem Vlastimilem Kročilem v kostele Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko).

Další zastávky pouti: občerstvení u sester boromejek (prosíme, přihlašte se na: info@hnutiprozivot.cz nebo na t.č. 603 976 231), adorace u hrobu sv. Norberta na Strahově a modlitba v Loretě. Vytrvalci se mohou připojit v 16.15 hodin k pravidelné modlitbě za národ v kapli sv. Václava v katedrále.

Podrobný program na www.modlitbyzanejmensi.cz.