Poutní mše sv. v bazilice sv. Jiří

bazilika sv. Jiří na Pražském hradě

Na svátek sv. Jiří 24. dubna v 17:00 bude biskup Karel Herbst sloužit mši svatou v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě.