Poutní mše svatá u sv. Ignáce

Kostel sv. Ignáce, Karlovo nám., Praha 2

Srdečně zveme na Poutní mši svatou 31. července v 17:30 v kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí v Praze 2. Zazní „Lužanská“ Mše D dur Antonína Dvořáka. Během mše svaté složí slavné řeholní sliby P. Miroslav Herold SJ.

Poutní mše ke sv. ignáci_2024