Poutní mše svatá u sv. Ignáce

kostel sv. Ignáce, Karlovo náměstí, Praha 2

Srdečně vás zveme na poutní mši svatou v pondělí 31. července 2023 od 17:30 v kostele sv. Ignáce z Loyoly v Praze. Při mši svaté zazní Korunovační mše (KV 317) Wolfganga Amadea Mozarta (1756 – 1791).

Účinkují: sólisté, smíšené pražské sbory a orchestr Collegium Strahoviense, dirigent: Vladimír Roubal.

Plakátek k akci najdete zde.