Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Svatá Hora u Příbrami

Poutní místo Svatá Hora u Příbrami vás zve 19.–20. srpna na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

V sobotu 19. srpna
7.00, 9.00 a 17.00 mše svaté
18.00 přednáška v refektáři „Domov slova. O bibli a krásné literatuře nad knihami Petra Beneše“. Následuje autogramiáda knih P. Petra Beneše v prodejně.
19.00 modlitba růžence u Korunovačního oltáře
19.30 mše svatá, celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský. Následuje světelný průvod.

V neděli 20. srpna
7.30 mše svatá
9.00 hlavní mše svatá, celebruje P. David Horáček CSsR. Následuje průvod s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské. Hudba při liturgii: S. Jelínek – Mešní proprium
11.00 tichá mše sv. v bazilice
13.00 pobožnost k Panně Marii, požehnání předmětů
14.00 nedělní varhanní půlhodinka
15.30 mše sv. a české nešpory

Po dobu slavnosti možnost získat plnomocné odpustky. Více na www.svata-hora.cz