Přednáška Bl. Carlo Acutis – „Boží influencer“

Pastorační centrum sv. Tomáše, Dobříš

Přednáška PhLic. Kateřiny Lachmanové ThE. nazvaná Bl. Carlo Acutis – „Boží influencer“ bude proslovena v úterý 13. února od 19.00 v Pastoračním centru sv. Tomáše na Dobříši.

Carlo Acutis (1991–2006) byl mladý italský programátor nadšený do šíření víry skrze internet, věnoval se především shromažďování informací o eucharistických zázracích. V roce 2020 byl blahořečen.