Přednáška Církev a svět

refektář, Dominikánská 8, Praha 1

Srdečně zveme na přednášku Církev a svět 7. června v 19.30 v refektáři, Dominikánská 8, Praha 1. Čtvrtou přednášku z cyklu Koncil a papež František pronese Josef Prokeš, kněz českobudějovické diecéze, který vystudoval na papežské gregoriánské univerzitě obor Nová evangelizace a spravuje poutní místo Lomec u Vodňan.

Jaký je vlastně vztah církve a světa? Z četby novozákonních textů může člověk nabýt dojmu, že stojí v přímém protikladu. Jak hledat cestu mezi uzavřeností a splynutím? Může se církev od světa něco naučit? Má se církev světu v hlásání evangelia přizpůsobovat? Jsou oblasti života, kam církev vůbec nezasahuje?

Aby církev v dnešní světě splnila svůj úkol, musí podle konstituce Gaudium et spes neustále zkoumat znamení doby a vykládat je ve světle evangelia, aby mohla způsobem každé generaci přiměřeným odpovídat na věčné otázky, které si lidé kladou: jaký je smysl přítomného a budoucího života a jaký je jejich vzájemný vztah. Je tedy třeba poznávat a chápat svět, v němž žijeme, jeho očekávání, touhy a často i dramatičnost.