Přednáška doc. PhDr. Zdeňka Vojtíška, Ph.D.: „Čemu (všemu) věří Češi“

Centrum Mariapoli, Mladoboleslavská 667, Praha – Vinoř

V neděli 21. dubna od 16.00 se v rámci cyklu Zlatá Praha uskuteční přednáška doc. PhDr. Zdeňka Vojtíška, Ph.D. s názvem „Čemu (všemu) věří Češi“. Místo konání: Centrum Mariapoli, Mladoboleslavská 667, Praha – Vinoř. Vstupné dobrovolné, změna programu vyhrazena. Bližší informace na adrese http://www.focolare.cz. Pro možnost zasílání elektronických pozvánek se obraťte na zlata.praha@ focolare.cz.

”Zlatá Praha” je iniciativa nové evangelizace, vycházející ze spirituality společenství, ke které dala podnět zakladatelka Hnutí fokoláre Chiara Lubichová při své návštěvě Prahy v květnu 2001. Jsou to setkání pro všechny, kteří se snaží o duchovní obnovu svou i svého města v duchu myšlenky: ”Chceme-li proměnit město, ve kterém žijeme, musíme proměnit nejprve sami sebe.”