Přednáška Mgr. et Mgr. Indrė Kuliešiūtė o zobrazení Zmrtvýchvstání Páně

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského, Praha 6, Kolejní 4

Česká křesťanská akademie Praha 6 vás srdečně zve na přednášku Mgr. et Mgr. Indrė Kuliešiūtė „The Biblical Resurrection: Holy Women at the Empty Tomb in 20th- and 21st-century Art“ (Biblické vzkříšení: svaté ženy u prázdného hrobu v umění 20. a 21. století) v Pastoračním středisku Arcibiskupství pražského, Praha 6, Kolejní 4, ve středu 21. února 2024 v 19.30.

Zmrtvýchvstání Páně lze v umění znázornit i těmito způsoby: zdobený triumfální kříž; vítězný Kristus vystupující z hrobu nebo vznášející se mírně nad ním; několik žen mluvících s andělem. Historikové umění, mj. Louis Réau a Carol Heitz, si všimli, že ze všech těchto způsobů je pouze setkání žen s andělem vpravdě biblickým zobrazením této události. Je to navíc možná způsob nejrelevantnější, protože vyzdvihuje okamžik, kdy se lidstvo dozvídá o zmrtvýchvstání našeho Spasitele. Konkrétní aspekty tohoto motivu ve 20. a 21. století lze tedy pojmenovat takto: snaha najít způsob, jak andělovu přítomnost zprostředkovat tak, aby byla pro moderního člověka přesvědčivá; pokus vizuálně upravit Bibli tak, že do příslušného ztvárnění budou zahrnuti apoštolové tam, kde nebyli přítomni; eucharistický motiv a rubáš jako symbol smrti. Přednášející tyto aspekty probere a demonstruje je na příkladech. Na začátku postní doby může pohled na toto umění a reflexe o něm pomoci při přípravě na velikonoční tajemství. Přednáška bude proslovena anglicky.