Příběhy ze svatohorských ambitů

Svatá Hora u Příbrami

Poutní místo Svatá Hora u Příbrami vás zve 24. dubna od 17.30 na „Příběhy ze svatohorských ambitů IV.“ Lidé a místa ze 100 milostí Panny Marie Svatohorské.

V rámci dalšího cyklu setkání s PhDr. Věrou Smolovou se mohou zájemci seznámit s historií spojenou se Svatou Horou. Povídání s promítáním a degustací vín se koná v refektáři kláštera. Vstupné činí 130 Kč. Počet míst je omezený. Místa si rezervujte v prodejně na Svaté Hoře nebo na tel. 318 429 943.