Příběhy ze svatohorských ambitů

Svatá Hora u Příbrami, refektář kláštera

Poutní místo Svatá Hora u Příbrami zve ve středu 27. března od 17.30 na „Příběhy ze svatohorských ambitů III.“ Lidé a místa ze 100 milostí Panny Marie Svatohorské. V rámci dalšího cyklu setkání s PhDr. Věrou Smolovou se mohou zájemci seznámit s historií spojenou se Svatou Horou.

Povídání s promítáním a degustací vín se koná v refektáři kláštera. Vstupné činí 130 Kč. Počet míst je omezený, místa si rezervujte v prodejně na Svaté Hoře nebo na tel. 318 429 943.