Přijetí do katechumenátu

Svatovítská katedrála

Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o Velikonocích r. 2025 (nebo i později), budou přijati Mons. Janem Graubnerem do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 18. května 2024 v 16.30.

Uchazeči se svými ručiteli se dostaví do katedrály nejpozději 15 minut před začátkem bohoslužby. Každý uchazeč bude mít s sebou vyplněný a duchovním správcem potvrzený katechumenátní lístek, který zde při přijetí do katechumenátu odevzdá.