Přijetí do katechumenátu

Katedrál sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o Velikonocích r. 2024 (nebo i později), budou přijati Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem pražským, do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 27. května 2023 v 16.30.