Příprava na život v manželství u sv. Vojtěcha

Sv. Vojtěch, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice

Přijímáme přihlášky do zimního kurzu  24. 1. – 14. 3. 2023. Program je rozvržený do osmi večerů – témat. S obsahem kurzu se můžete podrobněji seznámit na stránkách Centra pro rodinu. Počítáme s tím, že program bude probíhat prezenčně v sále Pastoračního střediska, formou přednášek a následných seminářů pod vedením manželských párů.

Wedding-997605_1920

Jedná se pouze o doplněk přípravy oddávajícím knězem. Všechny náležitosti svatby je potřeba domlouvat s ním v dostatečném předstihu. Můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese Centra pro rodinu.

Přihlaste se pomocí elektronického formuláře ZDE