Putování od Pražského Jezulátka k Mariánskému sloupu

Pražské Jezulátko, Mariánský sloup

V sobotu 21. ledna se uskuteční pouť za mír a úctu k životu. Poutníci se vydají od Pražského Jezulátka k Panně Marii Neposkvrněné na Staroměstském náměstí.

Časový rozvrh pouti:

10.30 -11.00 zahájení a modlitby k Pražskému Jezulátku v kostele Panny Marie Vítězné za národ, církev a mír ve světě

11.00 – 11.50 votivní mše sv. k Pražskému Jezulátku

12.00 – 12.30 Karlův most, modlitby k českým patronům a patronům Evropy

12.30 – 12.40 modlitby v kostele sv. Františka z Assisi Křižovníků s červenou hvězdou ke sv. Anežce České

12.45 – 13.00 modlitby v katedrále sv. Klimenta

13.15 – 14.00 modlitby u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí