Putování východní Anatolií

Sál Ignáce Raaba, Ječná ulice 2, Praha - Nové Město

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město vás zve 10. května od 18.30 na Putování východní Anatolií – vyprávění Ivany Rybecké s promítáním fotografií o biblické krajině pod Araratem po stopách křesťanů.

Místo konání: Sál Ignáce Raaba jezuitského domu u kostela svatého Ignáce; vstup z Ječné ulice 2 bude označen. Více na www.kostelignac.cz