Roráty v kapli na Hadovce

Kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce, Praha 6 - Hanspaulka

Svatovítská kapitula, Svatomatějská farnost a Staropernikářské usedlictvo vás zvou na zpěvy rorátů 6. prosince od 6.30 v kapli Nejsvětější Trojice na Hadovce, Praha 6 – Hanspaulka.

Provází P. Ondřej Pávek – děkan Svatovítské kapituly, hudební doprovod: Michael Pospíšil – a všichni příchozí, zpíváme Unhošťské roráty ze 17. stol. Vizuální podmanivá atmosféra zaručena – do kaple nebyla dosud zavedena elektřina.