Rozloučení s P. Miroslavem Cúthem

kostel sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně a hřbitov v Praze 9 - Vinoři

V pátek 27. října 2023 byl Pánem života povolán do Věčného Domova P. Miroslav Cúth ve věku 68 let. Rozloučíme se s ním při mši svaté v úterý 7. listopadu 2023 v 11.00 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně. Potom bude jeho tělo uloženo do hrobu na hřbitově v Praze 9 – Vinoři. Obřad začne v 13:30.

P. Miroslav Cúth se narodil 11. listopadu 1954 v Karlových Varech. Po absolvování strojní průmyslové školy v Břeclavi studoval ČVUT
v Praze. O Vánocích 1979 po rok a půl trvajícím naslouchání jasně poznal a díky Bohu i přijal povolání ke kněžství. Po setkání s panem arcibiskupem Františkem Tomáškem se přihlásil do semináře za pražskou arcidiecézi a od září 1980 se stal seminaristou.
Jáhenské svěcení přijal z rukou pana kardinála Františka Tomáška v březnu 1985 v litoměřické katedrále. Na kněze byl vysvěcen opět panem kardinálem Františkem Tomáškem 29. června 1985 v pražské katedrále.
Jeho prvním působištěm byly Mariánské Lázně. Primiční mši svatou sloužil 7. července 1985 v Hraběticích u Znojma kde žil od dětství. V říjnu 1988 byl ustanoven do obce Dolní Žandov. Po sametové revoluci od února 1990 působil v Říčanech u Prahy
a okolních obcích.
K 1. lednu 1995 byl jmenován administrátorem a po dvou letech farářem farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Karlíně, od prosince 1995 také duchovním správcem sv. Vojtěcha v Praze 3 – Na Balkáně.
Díky jeho působení ve farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Karlíně došlo ke zbudování farního domu, který do té doby v Karlíně nikdy nebyl. Po ničivých povodních v roce 2002 se zasloužil o celkovou rekonstrukci kostela sv. Cyrila a Metoděje, včetně vybudování nového stálého oltáře a ambonu. Karlínský kostel je díky jeho péči a odvaze jako jeden z mála v Praze již dlouhá léta otevřen po celé dny.

Parte P. Miroslava Cútha najdete zde.