Rozpravy o církvi – Kdo je tady kněz? (Všeobecné a svátostné kněžství)

Dominikánská 8 - barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

„Ačkoli někteří jsou z Kristovy vůle ustanoveni pro jiné jako učitelé, rozdělovatelé tajemství a pastýři, přece je mezi všemi opravdová rovnost v důstojnosti a v činnosti společné všem věřícím při budování Kristova těla“ (Lumen gentium 32).
Ježíš Kristus není knězem ve starozákonním slova smyslu, a přesto jej považujeme za jediného velekněze Nového zákona. Co to znamená pro novozákonní chápání kněžství? Jak rozumět výrokům o kněžství všech? Jak by při vědomí toho všeho mělo dnes vypadat svátostné kněžství? Jaká role ve společenství knězi náleží? Proč v církvi přežívají starozákonní archetypy kněze jako kultické osoby?
Hosté: Benedikt Mohelník OP, Josef Prokeš, Mireia Ryšková
Moderuje: Matěj Jirsa