Sbírka na podporu Božího slova

Kostely pražské arcidiecéze

Návštěvníci kostelů mohou v neděli 21. ledna finančně podpořit České katolické biblické dílo a Českou biblickou společnost.

Číslo účtu: 45301130/2700

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakai, a.s.

Variabilní symbol: 920720

Více zde