Seminář o budoucnosti nejen církevních lesů

Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, Praha 1

Arcibiskupství pražské a AP LESNICKÁ Vás zvou na seminář „Budoucnost nejen církevních lesů“ 22. května 2024 v sále Kardinála Berana v Arcibiskupském paláci, Hradčanské náměstí 56/16, Praha 1.

Dnešní překotná doba s sebou přináší pro nestátní vlastníky lesů neprobádané výzvy. Zadání pro vedení nestátních lesnických podniků je v současnosti stejné, jako bylo i v minulosti, dlouhodobé a udržitelné naplnění funkce hospodářské, při současném plnění funkcí mimoprodukčních, při ctění platné legislativy.

Nejen církevní vlastníci lesa, kteří mají na výnos z lesního majetku vázáno financování svých dalších aktivit, se lesníků právem ptají, zda mohou na výnosovost lesa v dnešních intencích spoléhat i nadále.

Program:

9:00 – 9:15 J. Exc. Mons. Jan Graubner: Úvodní slovo arcibiskupa

9:15 – 9:45 Mons. ThDr. Jan Balík, PhD. generální vikář AP: Očekávání a úkoly vlastníka lesa pro správce svého lesního majetku na příkladu AP

9:45 – 10:15 doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně: Globální změna jako výzva pro české lesnictví

10:15 – 10:45 doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., VÚLHM Jíloviště Strnady: Současný zdravotní stav lesů a stav lesních půd

11:00 – 11:30 RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy: Biodiverzita a lesní hospodářství

11:30 – 12:00 prof. Ing. Jiří Remeš Ph.D., ČZU Fakulta lesnická a dřevařská: Hlavní adaptační opatření pro pěstování lesů

12:00 – 12:30 doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., Mendelova univerzita v Brně: Praktické modely pěstování lesů pro změnu klimatu

12:30 – 13:15 přestávka, oběd

13:15 – 13:45 Ing. Václav Lidický MZe: Budoucnost českého lesnictví z pohledu státu, uspokojování veřejného zájmu v nestátních lesích v době klimatické změny

13:45 – 14:15 Ing. Martin Chytrý, Ph.D. , ekonom VLS Hořovice: Ekonomické výhledy lesnicko-dřevařského sektoru

14:15 – 14:30 Ing. Milan Mochán, jednatel AP lesnická s.r.o.: Naplňování zadání vlastníka lesa v době klimatické změny

Přihlášku najdete na www.aplesnicka.cz nebo na QR kódu na plakátu zde, registrujte se nejpozději do 10. května 2024.