Seminář „Dnes budu tvým hostem“

Břevnovský klášter

Seminář nabídne praktické inspirace katechetické práce pedagogikou Franze Ketta se zvláštním zřetelem na přípravu ke slavení svátosti smíření a eucharistie. První část bude věnována zkušenosti s katechezí v Jižní Koreji a druhá představí metodický materiál „Dnes budu Tvým hostem“.

Korea

Na setkání se budou podílet korejské sestry Marie Anima a Marie Claret z komunity v Soulu, kde vedou centrum pedagogiky Franze Ketta a provázejí řadu kurzů pro katechety a vyučující náboženství jak v Jižní Koreji, tak ve Vietnamu, na Filipínách a jinde, a Eva Muroňová a P. Cyril Havel, kteří se pedagogice Franze Ketta věnují v naší zemi a materiál Dnes budu Tvým hostem připravili k vydání.

V rámci semináře bude možné zajistit oběd v ceně kolem 250 Kč v Klášterním Šenku. Oběd je potřeba objednat při přihlášení.

Přihlašovat se můžete do 15. ledna 2024 pomocí formuláře na stránce ZDE.

Na pokrytí nákladů spojených s realizací semináře se bude vybírat dobrovolný příspěvek v místě konání, kde bude také možné zakoupit metodický materiál Dnes budu Tvým hostem a některé další pomůcky.

Bližší informace můžete získat na telefonu 731 402 878 (P. Cyril Havel)